Tuotanto ja tuotteet

Raahen Valimo Oy:n tuotannossa on keskitytty korkean laatutason vaalimiseen ja toimitusvarmuuteen sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tyypillisiä tuotteita ovat mm. pumppujen ja venttiilien osat sekä sellu- ja paperikoneisiin liittyvät valut. Valut voidaan toimittaa valmiiksi koneistettuna, mikä on tyypillisin toimitustapa nykyään.

Valimon tuotantomenetelmät kattavat perinteisen käsikaavauksen lisäksi kuorikaavauksen. Kuorikaavauslinjalla kappalepainot ovat tyypillisesti 1-50 kg sarjakoon ollessa 50 kpl tai suurempi. Tuotantotapa soveltuu hyvin pitkiin sarjoihin ja mittatarkkoihin kappaleisiin. Kappaleen maksimimitat ovat pääsääntöisesti 450*450*600 mm. Kappaleesta riippuen voidaan ylläesitetyistä rajoista tapauskohtaisesti poiketa.

Käsikaavauslinjoilla kappalepainot ovat tyypillisesti 10–5000 kg ja sarjakoko lähtee yhdestä kappaleesta jatkuen aina satoihin kappaleisiin. Valukappaleen maksimimitat ovat pääsääntöisesti 3000*2500*1500 mm. Kuten kuorikaavauslinjallakin voidaan ylläesitetyistä rajoista tapauskohtaisesti poiketa.

Sulatus tapahtuu 6 induktiouunilla ja panoskoko on minimissään 500 kg ja maksimissaan 7000 kg. Pienillä erityisjärjestelyillä voidaan tehdä 10 tonnin sula.